[X] Close

சந்தை நிலவரம்

கோடக் மியூட்சுவல் பண்ட்ஸ் திட்டத்தில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு புதிய சிக்கல்

கோடக் நிறுவனத்தில் முதலீட்டாளர்கள் செலுத்திய நிரந்திர வைப்புத் தொகைகளுக்கான முதிர்வு காலம் நெருங்கியுள்ளது. எனினும், முதலீட்டாளர்கள் முதிர்வு தொகையை முழுவதுமாக திரும்ப பெறுவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.

[X] Close