[X] Close

ஆன்மிகம்

வாழ்வும் வளமும் தரும் சாளக்கிராமகக் கற்கள்

கண்டகி புனித நதியில் நீராடி முக்தி நாதன் எனப்படும் சாளக்கிராம மூர்த்தியை பக்தியுடன் வழிபடுபவர்கள், பூவுலகில் சுகமாக வாழ்ந்த பின்னர் வைகுண்டத்தில் வசிப்பார்கள் என்கிறது விஷ்ணு புராணம்.

[X] Close