[X] Close

ஆன்மிகம்

தினம் ஒரு மந்திரம்: 7 தலைமுறை பாவங்களை போக்கும் சிவமகா மந்திரம்

மாதா ,பிதா செய்த பாவங்கள் பிள்ளைகள் மேல் என்பார்கள். நம் முன்னோர்கள் செய்த புண்ணியத்தில் நமக்கு பங்கு இருக்கிறதோ இல்லையோ,ஆனால் அவர்கள் செய்த பாவத்தில், நிச்சயம் தலைமுறைகளையும் தாண்டி நமக்கு பங்கு உண்டு.

[X] Close