[X] Close

செய்திகள்

மாதவிலக்கு காலங்களில் பெண்கள் இறைவழிபாட்டை மேற்கொள்ளலாமா?

இந்து மதம் பக்தி உணர்வில் ஆண், பெண் என ஒருபோதும் பிரித்துப்பார்க்கவில்லை. ஏன் சில காலகட்டங்களில் பெண்கள் ஆலய வழிபாட்டை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை இந்தப் பதிவில் பார்ப்போம்.

[X] Close