தினம் ஒரு மந்திரம் - நீங்காத செல்வம் கிடைக்க கிடைக்க சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

  கோமதி   | Last Modified : 18 May, 2018 05:52 pm


நீங்காத செல்வம் கிடைக்க கிடைக்க சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம் 


ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் தனநாயிகாயை

ஸ்வர்ணாகர்ஷண தேவ்யாயை

சர்வ தாரித்ரிய நிவாரணாயை

ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா:


Advertisement:
[X] Close