[X] Close

வழிபாடு

புரிந்து செயல்படும் குணம் கொண்டவர்கள் புனர்பூசம் நட்சத்திரக்காரர்கள்…

புனர்பூசம் நட்சத்திரம் புனர் வஸூ என்பது போல் பூசம் நட்சத்திரத்திரக்காரர்கள் புஷ்யம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். இவை மூன்று நட்சத்திரங்களைக் கொண்டது. பூசம் நட்சத்திரம் சிறப்பு மிக்க நட்சத்திரம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

[X] Close