[X] Close

ஆரோக்கிய குறிப்புகள்

சுகப்பிரசவம் ஆகணுமா அப்ப இதை செய்யுங்க...

 தாயின் தொப்புள் கொடி வழியாகவே வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தைக்கு சத்துகள் சென்றடைவதால் கலப்படமிக்க உணவுப் பொருள்களினால் உண்டாகும் பாதிப்பு குழந் தையையும் அடைகிறது. இதனால் குழந்தை களின் உறுப்பு வளர்ச்சியிலும்

[X] Close