[X] Close

இந்திய செய்திகள்

'அறம்’ படத்தைப் போல போர்வெல் கிணறில் இருந்து மீட்கப்பட்ட சிறுவன்

தமிழில் வெளியான அறம் படத்தை போன்றே மீட்புப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. முதலில் சிறுவனுக்கு தேவையான ஆக்ஸிஜன் செலுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில், ஆழ்குழாய் கிணறுக்கு அருகிலேயே மற்றொரு குழி தோண்டப்பட்டது. இறுதியாக சிறுவன் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டான்.

[X] Close