[X] Close

மற்றவை

உலக மல்யுத்தம்: இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவின் பஜ்ரங் பூனியா

உலக மல்யுத்த போட்டியில் இந்திய வீரர் பஜ்ரங் பூனியா, கியூபா வீரர் வால்டேசை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற்றியுள்ளார். இதன் மூலம் பஜ்ரங் பூனியாவுக்கு தங்கம் அல்லது வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைப்பது உறுதியாகியுள்ளது. 

[X] Close