காதல் கை கூடுமா? கல்யாணம் இனிக்குமா?
love-marriage
699.00 999.00

நான் காதலிப்பவரையே கல்யாணம் செய்வேனா? என் ஜாதகத்தின் படி காதல் திருமணம் கை கூடுமா? என கேள்வி கேட்கும் பலரும், இங்கு அதற்கான விடையை பெறலாம்.

திருமண தடை நீங்க, பொருத்தமான வரன் அமைய, தோஷங்களுக்கான பரிகாரங்களை அறிய, தம்பதியரிடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்க, நீங்கள் வணங்க வேண்டிய கடவுள், செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் ஆகியவற்றை தெள்ளத் தௌவாக அறியலாம்.

(தங்களுக்கான பலன்களை ஜோசியரின் சொந்த குரலில் MP3 வடிவில் வழங்கப்படும். ஜாதகம் கணிப்பதாக இருந்தால் PDF வடிவில் மட்டுமே வழங்கப்படும்...)

தங்களது முழு விவரங்களை கிழே குறிப்பிடவும்