சொந்த வீடு வாங்கும் யாேகம் எப்போது வரும்?
own-house-built-buying-house-yogam
699.00 999.00

சொந்த வீடு கட்டும் / வாங்கும் யோகம் உள்ளதா?

‛எலி வலையானாலும் தனி வலை வேண்டும்’ என்பது முன்னோர் வாக்கு. அப்படி உங்களுக்கான சொந்த இருப்பிடத்தை, அதாவது வீட்டை வாங்கும் யோகம் உங்கள் ஜாதகத்தில் உள்ளதா? இருந்தால், எந்த திசையில் அது அமையும்? பழைய வீடா, புது வீடா? வீடு மனை வாங்குவதில் ஏதேனும் சிக்கல் உள்ளதா? இருந்தால், அதற்கான பரிகாரம் என அனைத்து அம்சங்களையும் இங்கு பெறலாம்.

(தங்களுக்கான பலன்களை ஜோதிடர் கணித்தப்பின்  MP3  CD வடிவில், உங்கள் வீட்டு முகவரிக்கு கொரியர் மூலம் அனுப்பப்படும்.  ஜாதகம் கணிப்பதாக இருந்தால் PDF வடிவில் மட்டுமே வழங்கப்படும்...)

தங்களது முழு விவரங்களை கிழே குறிப்பிடவும்